Skip to content

Fördelar med att använda IP-telefoni för företag

iptelephony

Voice over Internet Protocol (VoIP) eller IP-telefoni, som det heter på svenska, är en teknik som möjliggör överföring av röstsamtal över internet eller via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP). Vid användande av IP-telefoni omvandlas avsändarens röst till digitala koder. De digitala koderna skickas sedan över internet till mottagaren. Om mottagaren har en klassisk analog telefon omvandlas de sända datapaketen till en vanlig telefonsignal. Datapaketen kan simultant ta vilken väg som helst genom nätverket och är dessutom oberoende av varandra. Tack vare en buffer återges samtalet för mottagaren på ett sådant sätt att denne inte märker eventuella störningar längs vägen.

IP-telefoni har alltsedan tekniken uppfanns inneburit förbättrad kvalitet och överföringshastighet. Det är en teknik som genererar stora besparingar för användaren. Nedan följer en mer detaljerad genomgång över de främsta fördelarna med IP-telefoni.

Ökad rörlighet och flexibilitet

Det finns flera fördelar med att använda IP-telefoni för företag, utöver kvalitet och kostnadseffektivitet.  Företagets medarbetare blir rörligare och flexiblare. Integration av andra mjukvaruprogram såsom fax, e-mail och telefonkonferenser möjliggör kommunikation med ljud, text och bild i realtid och på distans. IP-telefoni gör det möjligt att föra telefonsamtal överallt där det finns möjlighet att ansluta sig till internet.

Ökad produktivitet och minskade kostnader

IP-telefoni underlättar för ett företags medarbetare att öka sin produktivitet. Tack vare att de ostört kan ägna sig åt flera arbetsuppgifter på samma gång. IP-telefoni underlättar även för medarbetare att dela information, data och mötas via internet. De arbetsuppgifter som tidigare krävde avbrott i arbetet kan nu skötas smidigt och snabbt.

De besparingar, i form av reducerade telefonräkningar, som ett företag uppnår tack vare användande av IP-telefoni innebär en betydande kostnadseffektivitet. Pengar som tidigare gick till att betala dyra telefonräkningar frigörs och kan användas till andra delar inom företaget.

Ökad användarvänlighet

En annan fördel med IP-telefoni är att det är användarvänligt. All data sköts från ett enda nätverk. Det är lätt att konfigurera och det krävs inte en tekniskt kunnig personal vid installation, användning och felsökning. Detta leder till minskade kostnader för större företag som inte längre kommer att behöva en stor tekniskt kunnig avdelning. Det är naturligtvis även en god nyhet för mindre företag utan en stor dataavdelning.

Sammanfattningsvis är IP-telefoni ett tillförlitligt, transportabelt kommunikationsmedel. Som innebär ökad användarvänlighet, produktivitet och kostnadseffektivitet för såväl stora, medelstora och små företag. För företag med kontor på flera platser eller med resande personal är IP-telefoni ett oumbärligt hjälpmedel.