Skip to content

Allt du behöver veta om solenergi i Sverige

I takt med all miljöpåverkan och klimatförändringar har människor mer och mer börjat ta hand om sin egen näromgivning. Människor har blivit mer medvetna om alla gifter som släpps ut och som vi får i oss. Succesivt försöker vi ändra vårt levnadssätt och bidra till miljön på ett bra sätt. Det kan vara att handla närodlat eller ekologiskt, källsortera och välja klimatsmarta energialternativ, som till exempel solenergi.

Ökat intresse

Intresset för de solceller Sverige har ökar hela tiden och förväntas att öka ännu mer. Man kan även se att produktionen av solenergi har fyrdubblats de senaste fyra åren. Eftersom intresset verkar öka vill regeringen satsa en halv miljard kronor under de tre kommande åren för att få fler att installera solceller på taket. Även i norr finns det fördelar med solenergi och det finns även tillräckligt med sol där, även om många kanske inte tror det. Många tror felaktigt att solceller behöver direkt solljus för att producera el, men solceller använder sig av solenergin och fungerar således även på molniga dagar.

Fördelarna med solenergi är många, men den största fördelen är att du blir självförsörjande på el och den elen som blir över kan sparas till tidpunkter då solen har gått ner eller säljas till elbolag. Underhållet är minimalt och det finns inga som helst utsläpp som kan påverka miljön. Att köpa solceller till ditt hem är således ett riktigt klimatsmart alternativ.

Att tänka på

Det finns en del saker att tänka på vid köp av ett solcellssystem och det är bland annat att alla komponenter i systemet ska hålla samma kvalitet. Det vill säga inte bara solcellerna, utan även ställningen de är monterade på. Eftersom solceller håller cirka 30 år bör resten också göra det. Du bör även se över ditt tak så att det finns tillräckligt med plats för solcellerna. Många tänker inte på att det finns stegar, skorstenar och andra attiraljer på taket. Lutningen på taket bör vara så nära 45 grader som möjligt, för optimal elproduktion. Det går i princip att sätta solceller på vilket takunderlag som helst, dock inte eternittak, men kostnaden kan variera.

Ofattbar energikälla

Solenergin är så kraftfull att om den skulle utnyttjas maximalt över hela jorden, skulle en enda timmes sol ge oss förnybarenergi som skulle räcka till ett helt år och då är hela jorden inräknad. Det är en hissnande tanke att solen är en sådan otrolig energikälla, som är så underutnyttjad.