Skip to content

Vad du behöver veta för att få företagskredit

Precis som med alla stora beslut i livet är det bäst att alltid tänka efter före du agerar. Oavsett varför du behöver en företagskredit är det viktigt att göra ordentligt med efterforskningar. Jämför olika långivare med varandra innan du bestämmer dig. Kontakta dem gärna och ställ så många frågor som möjligt. Ta hjälp av experter om det behövs.

Är det kanske ett företagslån småföretag du är ute efter? Eftersom de flesta långivarna skiljer sig från varandra är det precis som med företagskredit viktigt att du kontaktar mer än en långivare. Skulle du av en händelse få ett nej eller väldigt dåliga villkor från en, så finns det flera alternativ att välja mellan.

Hur du kommer igång

En ansökan eller offert ska inte vara bindande. Är du osäker är det är alltid bäst att fråga långivaren först! Du bör dock vara beredd på att långivaren kommer att göra en kreditupplysning på företaget i samband med att ansökan skickas in. Det är något de måste enligt lag, så om de inte skulle göra det borde du leta vidare efter en annan långivare.

Det bästa är om du som privatperson tar avstånd från företaget, ekonomiskt sett, om det är ett aktiebolag. Får du ett stort antal kreditupplysningar på ditt namn under en kort tid blir det svårare att få krediter och lån i framtiden och därför är det bra att använda en lånemäklare som bara tar en enda kreditupplysning.

Olika avgifter

Innan du signerar något är det viktigt att du har stenkoll på olika avgifter som kan tillkomma. Även om den månatliga räntan eller avgiften är låg kan uppläggningsavgiften eller startavgiften vara på tusentals kronor. Har du inte har räknat med dessa kostnader kan det leda till svårigheter med återbetalningar. Läs därför alltid noga igenom vad som gäller för lånet.

När du beräknar totalkostnaden för ett lån eller kredit bör du se till att du har med eventuella uppläggningsavgifter och startavgifter. Dessa avgifter ökar ofta på kostnaderna för ditt lån. Skulle långivaren inte nämna dessa kostnader så är det viktigt att du som låntagare kollar upp det. Det kan vara avgörande för dig som företagare om du kan ta lånet eller inte.

Tillgänglighet är viktigt

Det är en stor fördel om långivaren har en portal på deras hemsida. Ofta brukar det finnas något som kallas ”mina sidor” eller liknande. Där kan du logga in med jämna mellanrum för att få en översikt av lånet. Skulle du av någon anledning behöva få fram information om lånet, eller kanske till och med höja lånet är det alltid lättare när du är inloggad.

En annan viktig aspekt för dig som låntagare är hur tillgänglig långivaren är. Brukar de svara på telefonsamtal, e-post och annat inom rimlig tid? Ett bra tips är att söka efter recensioner på social medier och på nätet. Oftast är recensionerna på långivarens egen hemsida mycket bra, men verkligheten kan se väldigt annorlunda ut.

Dolda avgifter på företagskredit

En del långivare tar ut en avgift varje månad trots att du inte använder krediten. Dessa avgifter kan variera kraftigt mellan olika långivare. Därför är det extra viktigt att du läser igenom vilka villkor som gäller. Även om dessa avgifter endast handlar om några hundra kronor, är det onödigt att betala extra för ingenting.

Avgift på önskat lånebelopp

En del banker och andra långivare tar ibland en avgift direkt från ditt lånade belopp. Det kan kännas lite snopet att inte få ut hela summan. Kolla upp hur det fungerar hos långivaren och anpassa lånesumman efter det. Om du till exempel behöver 100 000 kronor och långivaren tar en avgift på 2 000 kronor får du endast ut 98 000 kronor.

Fast låneperiod eller inte

Det kan komma perioder när du som företagare behöver ett mindre lån under en kort period. Det kanske endast rör sig om några månader. Vet du med dig att återbetalning kommer kunna ske inom utsatt tid kan du enkelt jämföra långivare för att få fram de bästa villkoren för ditt företag. Oavsett långivare är det viktigt att du gör en realistisk plan för din ekonomi.

Vissa långivare drar alla kunder över en kam och erbjuder inte bättre villkor för inbetalningar. Vissa har fasta låneperioder och andra går det att förhandla med. Ibland måste halva låneperioden löpt innan du får betala tillbaka hela beloppet. Ta upp alla villkor med långivaren innan du signerar något, så du inte får några tråkiga överraskningar.

När får du tillgång till din företagskredit?

De allra flesta banker har en lång och krånglig process som du måste gå igenom innan de beviljar din företagskredit eller företagslån. Om du är i akut behov av pengar finns det även andra alternativ. Det kan vars så att du omgående måste laga eller köpa in ny utrustning, i så fall kan snabblån vara ett bra alternativ.

Allt du behöver veta om solenergi i Sverige

I takt med all miljöpåverkan och klimatförändringar har människor mer och mer börjat ta hand om sin egen näromgivning. Människor har blivit mer medvetna om alla gifter som släpps ut och som vi får i oss. Succesivt försöker vi ändra vårt levnadssätt och bidra till miljön på ett bra sätt. Det kan vara att handla närodlat eller ekologiskt, källsortera och välja klimatsmarta energialternativ, som till exempel solenergi.

Ökat intresse

Intresset för de solceller Sverige har ökar hela tiden och förväntas att öka ännu mer. Man kan även se att produktionen av solenergi har fyrdubblats de senaste fyra åren. Eftersom intresset verkar öka vill regeringen satsa en halv miljard kronor under de tre kommande åren för att få fler att installera solceller på taket. Även i norr finns det fördelar med solenergi och det finns även tillräckligt med sol där, även om många kanske inte tror det. Många tror felaktigt att solceller behöver direkt solljus för att producera el, men solceller använder sig av solenergin och fungerar således även på molniga dagar.

Fördelarna med solenergi är många, men den största fördelen är att du blir självförsörjande på el och den elen som blir över kan sparas till tidpunkter då solen har gått ner eller säljas till elbolag. Underhållet är minimalt och det finns inga som helst utsläpp som kan påverka miljön. Att köpa solceller till ditt hem är således ett riktigt klimatsmart alternativ.

Att tänka på

Det finns en del saker att tänka på vid köp av ett solcellssystem och det är bland annat att alla komponenter i systemet ska hålla samma kvalitet. Det vill säga inte bara solcellerna, utan även ställningen de är monterade på. Eftersom solceller håller cirka 30 år bör resten också göra det. Du bör även se över ditt tak så att det finns tillräckligt med plats för solcellerna. Många tänker inte på att det finns stegar, skorstenar och andra attiraljer på taket. Lutningen på taket bör vara så nära 45 grader som möjligt, för optimal elproduktion. Det går i princip att sätta solceller på vilket takunderlag som helst, dock inte eternittak, men kostnaden kan variera.

Ofattbar energikälla

Solenergin är så kraftfull att om den skulle utnyttjas maximalt över hela jorden, skulle en enda timmes sol ge oss förnybarenergi som skulle räcka till ett helt år och då är hela jorden inräknad. Det är en hissnande tanke att solen är en sådan otrolig energikälla, som är så underutnyttjad.

De bästa sätten att öka den elektroniska säkerheten på jobbet

Datasäkerheten och att skydda elektronisk information bör vara högsta prioritet bland alla företagare oavsett arbetsplatsens storlek. När du gör en sammanställning av all den information och data som ett företag sparar och förvarar kan du snabbt se att ett intrång och stöld av just elektroniskdata kan få katastrofala följder. Det handlar om kontaktuppgifter till leverantörer och kunder, kopior av beställningar och fakturor, och listor på anställdas löner, personnummer och adresser.

Här följer en lista över några av de absolut viktigaste och mest grundläggande stegen varje företag bör ta för att skydda sin elektroniska data.

Starka lösenord

Det sägs ofta men det tål att sägas igen: ha starka lösenord. Det är med hjälp av starka lösenord som du till största delen kan skydda elektroniskdata, och den som har ett lösenord som är lätt att gissa gör det lätt för tjuven att logga in och ta del av privat information. Ett bra och så kallat starkt lösenord är ett lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler såsom ett utropstecken eller en punkt. Lösenordet ska helst vara mellan 8 och 12 karaktärer långt.

Microsoft stödjer denna bild av hur ett bra lösenord ska se ut, och uppmanar också att undvika lösenord som innehåller ditt husdjurs namn, din födelsedag, vanliga eller personliga ord som stavas baklänges eller en serie av bokstäver och siffror som ligger bredvid varandra på tangentbordet. Alla lösenord ska uppdateras regelbundet, vilket betyder med minst 90 dagars mellanrum.

Det sista tipset när det gäller lösenord är att aldrig skriva ner sina lösenord eller dela dem med vänner och kollegor. Om lösenordet ska vara effektivt måste det framförallt vara privat.

Investera i säkra brandväggar

Elektroniska brandväggar, eller så kallade ”fire walls” som de heter på engelska, är helt enkelt barriärer och staket som hindrar att information sipprar ut eller att otillbörliga användare tar sig in på ditt företags servrar. Stabila och kontinuerligt uppdaterade brandväggar är ett måste för att behålla elektronisk säkerhet inom organisationen, och en investering som definitivt betalar sig i längden.

En brandvägg som tjänst för att öka säkerheten är något som ska ses över regelbundet, vilket betyder minst en gång i kvartalet eller halvåret, beroende på företagets storlek och de volymer av data som hanteras. Det kan också rekommenderas att få hjälp av proffs att installera en bra brandvägg, samt att ta hjälp med it drift och it support av densamma. Detta för att försäkra att brandväggen är rätt installerad och fungerar som den ska.

Uppdatera företagets antivirusprogram

På samma sätt som en brandvägg hindrar data från att läcka ut, och hindrar att elektronisk information sprids utanför de gränser där de hör hemma, skyddar ett antivirusprogram både enskilda användare och företaget som helhet genom att göra det i princip omöjligt för otillbörliga användare att ta sig in. Ett skarpt antivirusprogram är en viktig del i att skydda företagets elektroniska information och något som är väl värt att både investera i en gång, men också att underhålla och uppdatera regelbundet.

Mjukvara och hårdvara av senaste snitt

På samma sätt som brandväggar och antivirusprogram behöver uppdateras och ses över regelbundet behöver företagets mjukvara, alltså de program som används, uppdateras regelbundet. Genom att minst en gång i kvartalet se över mjukvaran, och göra de uppdateringar som systemen kräver, så är du väl rustad och ligger i framkant gällande säkerheten på den data som systemen hanterar och lagrar.

På samma sätt som programvaran uppdateras kan det finnas en poäng i att se över vilken typ av hårdvara som används inom företaget. Gamla datorer med långsamma processorer kan kanske inte längre hantera moderna brandväggar och antivirusprogram, och det kan därför vara en poäng att regelbundet se över de maskiner och enheter som används och hur de kopplas samman för att skapa interna nätverk.

Skydda bärbara datorer och mobiler

I takt med att bärbara enheter som laptops och smartphones blivit en del av företagskulturen och sättet vi arbetar har kravet på säkerheten höjts markant. Inte bara är det lättare att tappa eller stjäla en mindre enhet, men det finns också en ökad risk för stötar och fall som kan skada hårdvaran och därmed också den data som lagras. Skydda därför portabla enheter lite extra, gärna genom kryptering och genom att spara mot en molntjänst istället för mot den egna hårddisken.

Utbildning

Det viktigaste steget mot att öka den interna säkerheten, och skydda den data som lagras inom företaget, är att utbilda personalen och anställda i alla led, inom alla avdelningar, för att få till ett säkerhetstänk som genomsyrar hela organisationen. När det kommer till att skydda elektroniskdata är ett företag aldrig starkare än sin svagaste länk, vilket är en viktig aspekt i sammanhanget.

8 Sätt Att Marknadsföra Ditt Företag Digitalt

Varför är det så viktigt att marknadsföra sitt företag online, och hur gör man det på bästa sätt? De begreppen ska vi reda ut i den här artikeln, och vi startar med varför.

Marknadsföring handlar i slutändan om ökad försäljning, och det kan man uppnå på många sätt, både direkt och indirekt. Annonsen med erbjudande om halva priset på din produkt genererar direkta köp, där kunden med ett klick kan beställa från din webbshop, eller gå till sin återförsäljare och handla där. Bra och informativt innehåll på din hemsida gör att kunden hamnar där när denne googlar efter info om din och liknande produkter, vilket bygger förtroende för just ditt företag när det sedan är dags att handla och slutföra ett köp.

Genom digital kommunikation får du också möjlighet att på ett effektivt sätt mäta och ta reda på vilka dina kunder egentligen är, och fokusera på att vända dig till dem som faktiskt vill handla just av dig och ditt företag. Det är onödigt att lägga tid och pengar på reklam till en målgrupp som egentligen inte alls är intresserad, och med största sannolikhet inte heller kommer att bli det.

Mejl

I Internets begynnelse slog mejlinglistorna igenom snabbt och stort. Faktum är att e-postmarknadsföring fortfarande har stor genomslagskraft. Idag kallas de oftast för nyhetsbrev, och kan innehålla information om nya produkter, speciella rabatter eller erbjudanden, produktinformation och förhandstips. Här kan du ge läsaren en känsla av att vara utvald och ha tillgång till något som inte alla andra har, välj rätt mjukvara för e-postmarknadsföring, det finns flera gratisprogram som erbjuder ett fritt antal mejl och kontakter varje månad och där man hittar mallar och annan hjälp.

Sociala medier

Facebook, Twitter, bloggar och Instagram – här måste man synas! Inte överallt, men någonstans. Välj den plattform du är bekvämast med och som du vill att ditt företag ska förknippas med. Är du bättre på bilder än text så kanske du ska välja Instagram, och om korta snärtiga kommentarer är din grej så prova Twitter. Det viktiga är att du har en strategi som du följer upp och reviderar när det behövs. Bestäm hur ofta du ska posta, och vad. Var personlig och relevant och notera vad som ger mest positiv uppmärksamhet. Annonser på sociala medier är lätta att rikta till rätt kundsegment, och man kan välja att betala bara när någon faktiskt klickar på din annons eller länk.

SEO

De tre magiska bokstäverna som avgör om din hemsida hamnar högst upp på den viktiga google-sökningen. Sökmotoroptimering, som det också kallas, gör att sökmotorerna favoriserar din hemsida och baseras på flera olika metoder. Innehåll, uppbyggnad, nyckelord och domännamn ska vara relevanta och väl genomtänkta för att ge så bra betyg och ranking som möjligt.

Mobilt

Idag är mobilen förstahandsvalet för många när det gäller att använda nätet, och det är därför viktigt att anpassa sin digitala kommunikation till det. Hemsidan ska naturligtvis vara mobilanpassad, och man kan välja att lägga till en digital tjänst, kanske en app eller en sms tjänst som meddelar när ditt beställda paket gått i väg. Detta ger mervärde till ditt företag, och stärker ditt varumärke ytterligare.

Hemsidan

Det är viktigt att din hemsida innehåller bra, välskrivet och relevant material. På så vis blir den omtyckt av sökmotorerna, och lätt att hitta för potentiella kunder. För många börjar den digitala kommunikationen här, har inte företaget en hemsida så finns de inte. En bra hemsida fungerar som en kunskapskälla för att bygga förtroende med kunden, och säljer på det viset både direkt och indirekt.

Affiliate marknadsföring

Här tar du hjälp av någon annan, som mot betalning ser till att din produkt eller tjänst får reklam och når ut. De nätverk som kopplar ihop hemsidesägare med annonsörer kallas affiliatenätverk, och kan liknas vid en mäklare som mot betalning ser till att annonsen syns på rätt ställen på nätet. Oftast baseras betalningen på antal visningar eller klick.

Bloggar

Ett produktomnämnande i en blogg kan ha stor genomslagskraft, och ge ett företag eller en produkt en rejäl skjuts. Enligt marknadsföringslagen måste en bloggare berätta om denne har fått betalt för att marknadsföra produkten. Om en känd bloggare skriver positivt om företaget eller dess produkter på eget initiativ är det ofta många läsare som vill ha produkten.

Film

En bra reklamfilm kan bli en viral succé, och sprida sig över nätet med blixtens hastighet. På Youtube, Facebook och andra sociala medier är det lätt att dela och sprida vidare, och många tittar mer än vad de läser. Även här gäller det att ha en bra sökmotoroptimering, så att filmen hittas av sökmotorerna.

5 steg mot en bättre datasäkerhet bland dina molntjänster

67090231

Molntjänster är både privatpersonens och företagarens gåva från den tekniska världen. Dessa både underlättar hantering av arbetet, ökar användbarheten och ger en viktig säkerhet. När du tar till dig de allra bästa molntjänsterna så kommer det definitivt leda till den bästa molndatasäkerheten. Lägg därför ner tid och engagemang på att hitta den molntjänst och leverantör som passar dina behov, önskemål och krav på användarvänlighet och säkerhet. Genom att använda dig av de bästa molntjänsterna kommer du få den allra bästa molndatasäkerheten. Nedan följer också några saker att tänka på för att öka datasäkerheten.

1) Håll reda på var er data lagras

Du kan aldrig skydda data som finns i företaget om du inte vet var det finns någonstans! Brandväggar, datakryptering och funktioner som upptäcker dataintrång kan skydda till viss del, men de kommer aldrig att bli tillräckligt effektiva eller säkra för att till fullo skydda all data. Tänk om leverantören för dina molntjänster går i konkurs, eller om du skulle vilja byta till en annan leverantör. Vad händer med all data och dina övriga uppgifter då? Du behöver vara väl medveten om var någonstans er data finns lagrad så att du har möjlighet att få tillgång till och eventuellt ta bort den innan någon får en chans att förstöra eller stjäla den för dig. Du behöver ha full kontroll och kännedom över det system där er data finns.

2) Ta alltid backup på all viktig data

Molntjänster är mycket bra, men man kan aldrig veta om och när någonting går fel. I värsta fall kan det leda till stora förluster av viktig data. Det är en av anledningarna till att du alltid måste ta en ordentlig backup. Ta hjälp av ett pålitligt backupsystem så har du alltid kontroll på den här delen av säkerheten. Förluster av data är tyvärr inte helt ovanligt. För att ta ett exempel så har några av de stora mobiloperatörerna förlorat data för kunderna vid några tillfällen.

3) Kolla upp de säkerhetsåtgärder som har implementerats av ditt datacenter

Alla de stora datacentren är noga med att utveckla och erbjuda sina kunder ett brett utbud av högkvalitativa säkerhetstjänster. Det är ett område som är under ständig utveckling då nya säkerhetsfrågor och typer av hot ständigt uppkommer. Viktiga säkerhetstjänster är brandväggar, antiviruslösningar och skydd mot intrång. Tack vare dessa tjänster får du en bättre säkerhet till ert data som finns lagrade på företagens servrar. Leta efter bra hemsidor som ger översikt när du söker efter lagring av data. De kan vara till god hjälp.

4) Läs recensioner och få referenser från befintliga kunder

Kundreferenser är din bästa hjälp när du ska ta reda på om en leverantör av molntjänster är bra eller inte. Därför bör du alltid se till att få tillgång till detta innan du sluter avtal. Om du hittar exempelvis företag och institutioner inom datakänsliga branscher bland leverantörens kunder så kan du se det som ett tecken på att säkerheten är hög och att dina uppgifter och data kommer vara i goda händer. Den typen av kunder kan vara exempelvis statliga organisationer, hälso- och sjukvård, försäkringsbolag eller finansiella organisationer. De vänder sig till leverantörer som har lagt stora resurser på att tillgodose höga krav och behov.

5) Testa alltid allting!

Det finns några viktiga ledord som du kan förhålla dig till. Först och främst, lita aldrig på någon! Anta heller ingenting utan ta reda på fakta och se till att alltid testa allt själv innan du ingår avtal. Du skulle dessutom, för att vara på den riktigt säkra sidan, kunna anlita en professionell (etisk) hacker som kan hjälpa dig med att söka efter kryphål och sårbarheter i systemen. Om denne lyckas med att hacka tjänsterna, varför skulle inte någon annan klara av det? Du kan aldrig vara nog säker och genom att ta reda på så mycket som möjligt och testa ännu mer så kan du åtminstone vara ganska lugn med att ert data är i säkra händer.

Som en sammanfattning kan man alltså säga att du behöver ha en bred helhetsbild över ert data, de behov som finns och vilka brister som kan uppkomma. Det är viktigt att du noggrant förbereder och undersöker allting kring molntjänsterna för att öka datasäkerheten bland dina molntjänster. Ta ingenting för givet och lämna inget åt slumpen. Ta hjälp av en professionell person inom området om du själv är osäker. Det tjänar du på i längden!

Hur 4G mobilt bredband påverkar olika verksamheter positivt

4gbredband

Tekniken har utvecklats extremt fort på bara några år och snabbare kommer det att gå. Detta i takt med att nya behov tillkommer och att kravet på modernisering ständigt ökar. En av de punkter som kommit längst i utvecklingen inom temat är hastigheten av internet, vilket också är något som efterfrågas, särskilt av företag och andra verksamheter, men också av privatpersoner. Specialister inom området säger att en övergång till 4G, som ger tillgång till en snabbare internetuppkoppling, är oundvikligt i dagens samhälle. Snabbare internethastighet är framför allt särskilt gynnsamt för företag, då det bland annat resulterar i ökad effektivitet. Därför är det smart att redan nu börja tänka på en långsiktig plan över hur övergången bör ske för verksamheten.

Vad är 4G?

4G är uppföljaren till dagens 3G-nät och håller redan på att byggas ut runt om i världen, framför allt i Europa och USA. Många av de ledande mobiloperatörerna erbjuder i dagsläget 4G till sina kunder, då det anses vara bästa mobila bredband. Med hjälp av 4G blir nätet både snabbare och effektivare, vilket är något de allra flesta är på jakt efter.

Vad finns det för fördelar med 4G mobilt bredband för företag?

Förutom att garantera snabbare internet kommer även tillgången till nätet bli bredare, vilket innebär att man ska kunna surfa oavsett var man befinner sig. Den goda internetuppkopplingen leder i sin tur till att exempelvis videokonferenser kommer att ha en betydligt bättre kvalitet, så att företag inte behöver resa till andra städer för att träffas för ett möte. Även alla former av molntjänster kommer att utvecklas och förbättras. Vidare kommer nya marknader inom tekniken att växa fram på grund av det ökade behovet och de nya tjänsterna, vilket beror på den höga efterfrågan av teknik.

Bredband för företag

Ett bra bredband företag, som även är 4G-baserat, kommer att öka produktiviteten bland personerna som är anställda. Det kommer bli enklare att fatta beslut, öka effektiviteten och motivationen. Vidare kommer det bli betydligt lättare för ett nystartat företag, eller för ett redan existerande medelstort företag, att växa och dessutom kommer det gå snabbare. Det sker genom att det blir lättare att komma i kontakt med större företag, samtidigt som både försäljningen och servicen kan förbättras och effektiviseras.

Det kommer att löna sig i längden

Övergången till 4G, snabbare bredband och telefonilösningar för företag, har redan börjat och som det ser ut just nu kommer utvecklingen inte att sluta där. Många företag som börjar med 4G upplever ingen direkt lönsamhet, utan tjänsten ses istället som en mer långsiktig plan till framgång för verksamheten. I takt med att 4G fortsätter att växa kommer även lönsamheten för företaget att göra det, därför kan det som företagare vara bra att utvärdera mobilt bredband för företag. Många av de företag som varit först med att testa 4G väljer att aldrig gå tillbaka till det gamla 3G-nätet, vilket säger en hel del.

Planera noggrant innan övergång

En anledning till att det tar en tid innan 4G blir lönsamt för företaget beror på att inte alla mobilnät erbjuder 4G än. Därför kan det vara smart att vänta tills marknaden kommit en liten bit längre på vägen mot ett 4G-samhälle innan man väljer att byta nät. Eftersom konkurrensen är hög mellan de olika leverantörerna pressas utvecklingen att gå ännu snabbare framåt samtidigt som även priserna för tjänsten troligtvis kommer att bli pressade. Lägg därför redan nu upp en långsiktig plan för hur övergången kommer att ske så att företaget är redo när det händer!

Fördelar med att använda IP-telefoni för företag

iptelephony

Voice over Internet Protocol (VoIP) eller IP-telefoni, som det heter på svenska, är en teknik som möjliggör överföring av röstsamtal över internet eller via datornätverk baserade på internetprotokollet (IP). Vid användande av IP-telefoni omvandlas avsändarens röst till digitala koder. De digitala koderna skickas sedan över internet till mottagaren. Om mottagaren har en klassisk analog telefon omvandlas de sända datapaketen till en vanlig telefonsignal. Datapaketen kan simultant ta vilken väg som helst genom nätverket och är dessutom oberoende av varandra. Tack vare en buffer återges samtalet för mottagaren på ett sådant sätt att denne inte märker eventuella störningar längs vägen.

IP-telefoni har alltsedan tekniken uppfanns inneburit förbättrad kvalitet och överföringshastighet. Det är en teknik som genererar stora besparingar för användaren. Nedan följer en mer detaljerad genomgång över de främsta fördelarna med IP-telefoni.

Ökad rörlighet och flexibilitet

Det finns flera fördelar med att använda IP-telefoni för företag, utöver kvalitet och kostnadseffektivitet.  Företagets medarbetare blir rörligare och flexiblare. Integration av andra mjukvaruprogram såsom fax, e-mail och telefonkonferenser möjliggör kommunikation med ljud, text och bild i realtid och på distans. IP-telefoni gör det möjligt att föra telefonsamtal överallt där det finns möjlighet att ansluta sig till internet.

Ökad produktivitet och minskade kostnader

IP-telefoni underlättar för ett företags medarbetare att öka sin produktivitet. Tack vare att de ostört kan ägna sig åt flera arbetsuppgifter på samma gång. IP-telefoni underlättar även för medarbetare att dela information, data och mötas via internet. De arbetsuppgifter som tidigare krävde avbrott i arbetet kan nu skötas smidigt och snabbt.

De besparingar, i form av reducerade telefonräkningar, som ett företag uppnår tack vare användande av IP-telefoni innebär en betydande kostnadseffektivitet. Pengar som tidigare gick till att betala dyra telefonräkningar frigörs och kan användas till andra delar inom företaget.

Ökad användarvänlighet

En annan fördel med IP-telefoni är att det är användarvänligt. All data sköts från ett enda nätverk. Det är lätt att konfigurera och det krävs inte en tekniskt kunnig personal vid installation, användning och felsökning. Detta leder till minskade kostnader för större företag som inte längre kommer att behöva en stor tekniskt kunnig avdelning. Det är naturligtvis även en god nyhet för mindre företag utan en stor dataavdelning.

Sammanfattningsvis är IP-telefoni ett tillförlitligt, transportabelt kommunikationsmedel. Som innebär ökad användarvänlighet, produktivitet och kostnadseffektivitet för såväl stora, medelstora och små företag. För företag med kontor på flera platser eller med resande personal är IP-telefoni ett oumbärligt hjälpmedel.

Välkommen till Blogg123

Hej och välkommen till Blogg123. Detta är ett första blogginlägg som du kan välja att ha kvar eller ta bort.

För att komma igång med ditt bloggande är det bara att gå in under din blogg nästan längst upp till vänster i menyn. Har du ännu inte loggat in så kan du göra det i menyn längst ner till vänster eller i sidomenyn till höger. Beroende på hur du väljer att designa din sida så kan du välja vad som ska finnas i sidomenyn.

Väl inne i administrationsverktyget kan du skapa nya blogginlägg under menyvalen ”Inlägg”.

Ha så kul med din nya blogg!